English versionрусский языкDeutsch
 
 

UWAGA PODRÓBKI

12.04.2011

Pismo od producenta cedrowych fito beczek

WITAJCIE ,PRZYJACIELE

 

ZWRACAMY WASZĄ  UWAGĘ, ZE W ROSJI POJAWIŁY SIĘ PODRÓBKI NASZEJ BECZKI.

W ZASADZIE BYLIŚMY NA TO PRZYGOTOWANI. TRADYCJA ODNOWY POPRZEZ CEDROWĄ BECZKĘ MA JUŻ  WIELE SETEK LAT I JEST U NAS BARDZO POPULARNA. MÓWIMY O OGROMNYM RYNKU.

NA DZIEŃ DZISIEJSZY UDAŁO NAM SIĘ UDOKUMENTOWAĆ 3 SPOSOBY „OSZUSTWA”:

-  KOPIOWANIE BECZKI W ROSJI Z INNYCH GATUNKÓW DRZEWA (NIE CEDRU)

- PRODUKCJA Z NISKO JAKOŚCIOWEGO, CZĘSTO NIE WYSUSZONEGO CEDRU, CO NIEUCHRONNIE PROWADZI DO SZYBKIEGO ZNISZCZENIA BECZKI W EKPLOATACJI , BECZKI ZMIENIAJĄ KOLOR

- BECZKI Z CHIN OZNAKOWANE ETYKIETAMI “WYPRODUKOWANO W ROSJI”

KUPILIŚMY KILKA EGZEMPLARZY TAKICH BECZEK , ABY PRZEPROWADZIĆ TESTY

NASZE WNIOSKI:

- ROSYJSCY SPECJALIŚCI TWIERDZĄ, ŻE 80-90% ZDROWOTNEGO EFEKTU CEDROWEJ BECZKI POCHODZI WŁAŚNIE OD SAMEGO CEDRU. PRODUKCJA Z INNEGO DRZEWA MOŻE DAĆ CO NAJWYŻEJ „EFEKT WYPOCENIA SIĘ”. A JEŚLI TYLKO O TEN EFEKT CHODZI, SĄ ZNACZNIE TAŃSZE SYSTEMY

- BRAK WSPANIAŁEGO ZAPACHU CEDRU I JEGO ENERGII

- BECZKI CHINSKIE SĄ IMPREGNOWANE BLIŻEJ NIE ZIDENTYFIKOWANYM PREPARATEM. POSTARAMY SIĘ PRZEPROWADZIĆ ANALIZĘ, O WYNIKACH KTÓREJ ZAKOMUNIKUJEMY

- BECZKI SPRZEDAWANE PRZEZ DYLETANTÓW . SPRAWDZILIŚMY TO PRZEPROWADZAJĄC ROZMOWY TELEFONICZNE ZE SPRZEDWCAMI

- MOC PAROGENERATORA NIE JEST DOSTOSOWANA DO POTRZEB BECZKI

WIECIE SAMI, ŻE ZAJMUJEMY SIĘ TYM TEMATEM JUŻ PONAD 7 LAT. Z PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MOGĘ STWIERDZIĆ ,ŻE UDAŁO NAM SIĘ WYELIMINOWAC PRAKTYCZNIE WSZYSTKIE SŁABE MIEJSCA PRODUKTU. WŚRÓD  NASZYCH  KLIENTÓW (CENIĄCYCH JAKOŚĆ I DŁUGOTRWAŁY EFEKT LECZNICZY PRODUKTU) : PREZYDENT RF MIEDWIEDIEW, PREMIER PUTIN, SZEREG GUBERNATORÓW, GWIAZDY ESTRADY I BARDZO WIELU PRYWATNYCH ODBIORCÓW W MIASTACH ROSJI I EUROPY. BECZKI, KTÓRE PRODUKUJEMY DLA EUROPEJSKICH ODBIORCÓW  MAJĄ  NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ.

PRÓBUJEMY TAKIM SOPOSOBEM PRAKTYCZNIE WYELIMINOWAĆ REKLAMACJE ORAZ, ZWIĄZANE Z NIMI, PROBLEMY Z LOGISTYKĄ PRZY  EWENTUALNEJ WYMIANIE PRODUKTU. JAKOŚĆ MA OCZYWIŚCIE SWOJĄ CENĘ. WIECIE O TYM SAMI.  PRZECIEŻ ZDECYDOWALIŚCIE SIĘ NA WSPÓLNĄ PRODUKCJĘ  Z NAMI  WŁAŚNIE  Z AŁTAJSKIEGO CEDRU, A NIE Z INNYCH GATUNKÓW DRZEWA (CO BYŁOBY ZNACZNIE TAŃSZE).

 

POZDRAWIAMORYGINAŁ LISTU OD PRODUCENTA CEDROWYCH FITO BECZEK

Привет, Друзья.

Обратите внимание, что в России появились подделки нашей бочки.

В принципе ожидали, т.к. этот метод восстановления организма имеет многовековую традицию и у нас очень популярен. Идет речь об огромном рынке.  Мы выявили пока 3 типа обмана: - Копирование бочки в России с использованием других пород дерева (не кедра);

- Изготовление бочки из сырой древесины, что в дальнейшем повлияет на повреждение конструкции в эксплуатации, меняют цвет. - Бочки из Китая (но с надписью: «сделано в России»)

Мы приобрели несколько экземпляров такой продукции, чтобы их протестировать.

Наше заключение:

- Российские специалисты утверждают, что 80-90% целебного эффекта кедровой бочки дает именно кедровая древесина. В связи с этим, в бочке-подделке из другой породы дерева, можем говорить исключительно об эффекте парилки. А для этого есть другие системы, которые стоят гораздо дешевле.

- Волшебный запах кедра  и его энергетика кнечно отсутствует. - Китайские бочки пропитаны каким-то химикатом (бесцветным), собираемся сделать анализ специальным прибором, о чем дополнительно сообщим.  

- Очевидно, что продукция предлагается непрофессионалами (Мы это выявили во время телефонных переговоров с рекламодателями поддельных бочек)

- Мощность парогенератора не отвечает потребностям бочки, ее просто не хватает для хорошего прогрева.

Сами знаете, что мы этим занимаемся в течение 7 лет, на сегодняшний день можем со всей ответственностью сказать, что полагаясь на этот опыт, нам удалось исключить все слабые места продукта. Наши бочки покупают клиенты, которые хотят получить качество и длительный целебный эффект за свои деньги. Среди них: Президент РФ Медведев Д.А., Премьер-министр Путин В.В., губернаторы многих городов, большое число звезд Российской эстрады, а также огромное количество людей из разных городов России и разных стран мира.
Бочки, которые мы производим для Европейских стран имеют самое высокое качество, чтобы свести рекламацию до абсолютного минимума (для избегания логистических проблем с возвратом бракованной продукции), качество имеет, конечно, цену и кедр тоже. Сами это знаете, ведь вы решились производить бочки совместно с нами именно из Алтайского кедра , а не из других пород дерева, другой вариант получился бы намного дешевле.

С приветом

Юпия 

tel: +48 600 355 959, email: [email protected]

Tokpol sp. z o. o.
 

Created by HRBA Software